#16 Ramenskis: lietuviška nusikalstamo mandagumo bomba (2/2)

LIETUVĄ palikusių emigrantų vaikis Jonas Ramanauskas, beeidamas nusikaltimų klystkeliais, atranda save Antrajame Pasauliniame kare kaip komandosas John Ramsay. Karjera kariuomenėje, patirtos traumos ir išgyvenimai gausiai papildo ir taip margą Jono biografiją. 

Antrojoje pasakojimo apie Johnny Ramensky dalyje sužinosite kaip jam sekėsi ar nesisekė Italijoje, kuo Jonas tapo taikos metais ir kas buvo didžiausias prarastas lobis Gentle Johnny gyvenime. 

 

Jei dar neturi VPN programėlės, Proto Pemzos kvartetas išpurtė labai gerą nuolaidą NordVPN paslaugoms. Čekiraut: https://nordvpn.com/protopemza

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App